Uusi seulontatapa löytää entistä tarkemmin hoitoa vaativat eturauhassyövät

Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkimus osoittaa, että uudella kolmiportaisella eturauhassyövän seulontamenetelmällä voidaan löytää huomattava määrä hoitoa vaativia syöpiä. Väestön seulontaohjelmia ei ole aloitettu Suomessa. Tutkijoiden mukaan syöpäseulontapäätösten pääkriteerinä tulisi olla syöpäkuolleisuuden väheneminen seulontojen avulla.

Tampereen ja Helsingin yliopistojen johdolla tehtävä ProScreen-tutkimus selvitti kolmiportaisen syöpäseulonnan toimivuutta. Tavoitteena oli selvittää, voidaanko uudella seulontatavalla vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta tehokkaasti ja samalla vähentää aiempien seulontamenetelmien suurinta ongelmaa: merkityksettömän eturauhassyövän ylidiagnosointia.

Osa eturauhassyövistä on merkityksettömiä, sillä ne eivät etene hoitamattomanakaan oireiseen vaiheeseen. Hyväennusteisen syövän hoitaminen ei siis tuota hyötyä, mutta aiheuttaa silti elämänlaadun haittoja potilaalle.

ProScreen-tutkimuksessa käytettävässä seulontamenetelmässä otetaan kaksi verikoetta ja tehdään tarvittaessa eturauhasen magneettikuvaus. Aiemmin tutkittu seulonta perustui vain yhteen verikokeeseen eli PSA-testiin.

Tutkimuksessa molemmat veritestit olivat positiivisia yhdellä neljäätoista osallistujaa kohti, minkä jälkeen heidät kutsuttiin eturauhasen magneettikuvaukseen. Noin puolella näistä miehistä havaittiin magneettikuvauksessa epäilyttävä alue, josta otetiin koepala. Lopulta syöpä löydettiin noin kahdelta prosentilta tutkimukseen osallistuneista. Kliinisesti merkityksettömiä syöpiä todettiin neljä tuhatta miestä kohti.

– Olemme aiemmin osoittaneet, että PSA-seulonnalla voidaan hieman pienentää eturauhassyövän aiheuttamaa kuolleisuutta. PSA-seulonta tuottaa kuitenkin niin paljon tarpeettomia syöpädiagnooseja, että haitat ylittävät hyödyt. Uudet tulokset osoittavat, että nyt käytetty kolmiportainen menetelmä tuottaa vähemmän tarpeettomia syöpädiagnooseja kuin PSA-seulonta, toteaa tutkimusta johtanut epidemiologian professori Anssi Auvinen Tampereen yliopistosta.

Hyväennusteisen syövän toteamisesta ei ole hyötyä

Osa eturauhassyövistä on merkityksettömiä eli ne eivät etene oireiseen vaiheeseen. Tutkimuksen toinen vetäjä, urologian professori Antti Rannikko Helsingin yliopistosta muistuttaa, että piileviksi jäävien syöpien toteamisella ei saavuteta mitään hyötyä eikä niiden löytämiseen tule edes pyrkiä.

– Valtaosa aiemmalla PSA-seulonnoilla löydetyistä kasvaimista on matalan riskin tapauksia, jotka todennäköisesti edustavat ylidiagnostiikkaa. Suurin osa niistä ei etene oireiseen vaiheeseen hoitamattomanakaan. Jos hyväennusteinen eturauhassyöpä todetaan, on ensisijainen hoito aina seuranta, Rannikko sanoo.

Paikallisen eturauhassyövän hoitona käytetään yleensä eturauhasen poistoleikkausta tai sädehoitoa. Hoidon yleisiä haittavaikutuksia ovat erektiohäiriö, virtsankarkailu, tiheävirtsaisuus ja suolisto-oireet.

Seulonnan päätavoite on vähentää kuolleisuutta

Tutkimus kattoi yhteensä yli 60 000 iältään 50–64-vuotiasta miestä, jotka arvottiin joko kolmiportaiseen seulontaan tai vertailuryhmään, jossa miehet olivat vain seurannassa.

Tutkimus jatkuu ja siihen kutsuttava väestö laajenee kattamaan myös Tampereen ja Helsingin lähikuntien miehet. Aiemmin osallistuneita miehiä kutsutaan uuteen seulontaan 2–6 vuoden kuluttua ensimmäisen seulontakierroksen tulosten perusteella.

Väestön seulontaohjelmaa ei toistaiseksi ole aloitettu Suomessa, mutta seulonta on noussut terveyspoliittiseen keskusteluun.

Tutkijoiden mukaan uuden seulontamallin hyödyistä on vasta alustavaa näyttöä. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että merkittäviä hyötyjä voitaisiin tulevaisuudessa saavuttaa. Hyötyjä voidaan arvioida vasta noin 10 vuoden seurannan perusteella, kun saadaan tietoa eturauhassyöpäkuolleisuudesta.

– Syöpäseulonnan päätavoite on aina kuolleisuuden vähentäminen. Syöpäseulontaa koskevan päätöksenteon pääkriteerinä tulisi aina olla sen avulla saavutettava kuolleisuuden väheneminen, Auvinen sanoo.

– ProScreen-tutkimus kykenee suuren kokonsa ja satunnaistetun tutkimusasetelmansa ansiosta tuottamaan seulontapäätösten pohjaksi tarvittavan tutkimusnäytön, hän lisää. Tällä hetkellä luotettavaa tutkimustietoa magneettikuvausta hyödyntävän seulonnan hyödyistä ja haitoista ei ole.

Tutkimuksen on toteuttanut laaja tutkijaryhmä, johon kuuluu radiologeja, patologeja, urologeja ja muiden alojen asiantuntijoita Tampereen yliopistosta ja Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta (TAYS) sekä Helsingin yliopistosta ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta (HYKS/HUS). Yhteistyökumppaneina toimivat myös Fimlab, Huslab ja Lundin yliopisto.

Tutkimusta ovat tukeneet Syöpäsäätiö, Suomen Akatemia, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnoima valtion tutkimusrahoitus.

Tutkimusartikkeli julkaistiin arvostetussa JAMA (Journal of the American Medical Association) -tiedelehdessä.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Miesten syöpäkuoleman aiheuttajana se on Suomessa toiseksi yleisin ja koko Euroopassa kolmanneksi yleisin.

Tutkimusartikkeli

A Auvinen, T Tammela, T Mirtti ym. Prostate cancer screening with PSA, kallikrein panel and MRI: A preliminary report from the ProScreen randomized trial. Journal of the American Medical Association (JAMA), julkaistu verkossa 6.4.2024

Lisätietoa:

Anssi Auvinen

professori, epidemiologia

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Terveystieteet

Tampereen yliopisto

Sähköpostiosoite anssi.auvinen@tuni.fi

puhelinnumero +358401901640

https://seulontatutkimus.fi/